PU Bubamarin let PU Bubamarin let O NAMA GALERIJA PROGRAM VRTIĆA DOBIJANJE SUBVENCIJA KONTAKT
X
PU Bubamarin let
X


O NAMA


Novootvorena Predškolska ustanova verifikovana od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja pod brojem 022-05-151/2018-07

PU Bubamarin let se nalazi na Novom Beogradu u sklopu TC Piramida na površini od 300 kvadratnih metara. Upisom deteta u našu ustanovu roditelji imaju pravo na prijavu za subvencije Grada Beograda.

Organizacija prostorija i soba je osmišljena tako da zadovoljava dečije potrebe, podstiče njihov razvoj i u potpunosti zadovoljava uslov bezbednosti. U sklopu vrtića je igraonica sa mobilijarima. Naš cilj je da negujemo i sačuvamo dečiji osmeh, da dete neposredno kroz igru stekne različita iskustva, veštine i znanja. U novim multifunkcionalnim sobama opremljenim najsavremenijim materijalima deci je omogućena igra u manjim grupama (centri interesovanja) shodni uzrastima dece, a u delu igraonice koja je u sklopu naše predškolske ustanove zajedno sa boravkom na otvorenom zadovoljavamo dečiju potrebu za kretanjem.

GALERIJA

PROGRAM VRTIĆA

Program Predškolske ustanove “BUBAMARIN LET” verifikovan je od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. U okviru programa usaglašene su savremene društvene tendencije sa potrebama roditelja i modernog društva. Naša ustanova nastoji da pruži što adekvatniju brigu i negu deci, što predstavlja odličnu osnovu za socio-emocionalni i intelektualni razvoj.

Cilj je da dete kreativno koristi postojeće materijale i resurse, kao i da zajedno sa vaspitačem i pedagogom stvara nove, oplemenjujući na taj način sredinu u kojoj se razvija i uči. Trudimo se da detetu uvek ponudimo izbor između različitih aktivnosti, kao i materijala, ali i da ostavimo dovoljno prostora da dete samo inicira, pokreće i razvija teme i aktivnosti koje ga zanimaju. Poštujemo tempo razvoja i različite stilove učenja dece, jer upravo u tome se otkriva bogatstvo različitosti i kreativni potencijal koji svako dete sadrži u sebi.

Program obuhvata:

Program vrtića BUBAMARIN LET je podeljen po mesečnim temama i nedeljnim celinama. Svakog dana postoji mešavina fizičkih aktivnosti, igre i učenja kroz zabavu. Program se obrađuje po centrima interesovanja za svaku uzrastnu grupu.

U dečijem vrtiću BUBAMARIN LET se posebna pažnja pridaje talentovanoj deci, te stoga postoje usluge namenjene darovitoj deci i deci sa razvojnim problemima. Obdarena deca se dodatno stimulišu, odnosno obezbeđuju im se aktivnosti i sadržaji, koji će im omogućiti maksimalan razvoj prirodnih potencijala.

U okviru naše ustanove orgranizuje se i pripremni predškolski program koji se ostvaruje u skladu sa „Opštim osnovama predškolskog programa”. Kroz realizaciju pripremnog predškolskog programa nastavljamo da dajemo doprinos razvoju fizičke, socijalne, emocionalne, intelektualne zrelosti i motivacije za učenje kod dece.

Veliku pažnju posvećujemo korektivnom radu sa decom sa posebnim potrebama i postepenom integrisanju ove dece u grupu.

Mi smo predškolska ustanova jednakih prava i šansi za svu decu bez obzira na jezik kojim govore, njihovu boju kože ili psiho-fizičke osobine. Razvoj i napredovanje svakog deteta se pojedinačno prati, beleži i periodično predaje roditeljima zajedno sa zbirkama dečijih crteža. Na kraju svakog meseca roditelji dobijaju izveštaj o pređenim programskim celinama u okviru osnovnog programa za koji se dete opredelilo.

Programi za mlađi uzrast 1-3 godine, stariji uzrast 3-6 godina i najstariji uzrast 6-7 godina se međusobno nadograđuju.

Rad je u malim grupama, a posebna pažnja se posvećuje usvajanju engleskog jezika, kao prvog stranog jezika. Pored vaspitno-obrazovnog rada sa decom predškolskog uzrasta, usluga Predškolske ustanove “BUBAMARIN LET” uključuje zdravu i kvalitetnu ishranu, preventivno-zdravstvenu zaštitu, savetodavni rad sa roditeljima, odlazak dece na letovanja i zimovanja, redovan odlazak dece na izlete, posete obrazovnim i kulturnim institucijama, individualno čuvanje dece u vrtiću, vikendom ili noću, kao i višednevni boravak dece u vrtiću bez prekida.

U zavisnosti od interesovanja dece i roditelja moguće je realizovati različite programe ( strani jezik, ples ,sportske preventivno korektivne igre i aktivnosti i dr.).

Kroz opisani način rada naše ustanove želja nam je da odgovorimo savremenim potrebama roditelja, a sve u cilju srećnog odrastanja dece u zdravoj i stimulativnoj sredini. Pozivamo Vas da zajedno doprinesemo kvalitetnom odrastanju Vaših mališana.

Poštovani roditelji, naš vrtić treba da vidite ili još bolje da se u njemu igrate, jer ne postoji bolji način kako da vam kažemo da ćemo zajedno da uživamo u odrastanju vašeg deteta pod okriljem "Bubamarinog leta".

Uslovi za dobijanje subvencija

Kako ostvariti pravo na subvenciju?

Pravo na nadoknadu dela troškova boravka dece u privatnoj predškolskoj ustanovi (u daljem tekstu SUBVENCIJU) imaju:

Sa potvrdom da dete nije upisano u državni vrtić roditelji dolaze u privatnu predškolsku ustanovu BUBAMARIN LET i sa ustanovom potpisuju UGOVOR o boravku deteta u predškolskoj ustanovi, prema tržišnim uslovima po kojima Ustanova posluje.

Nakon potpisivanja ugovora sa PU Bubamarin let, ustanova predaje dokumentaciju Sekretarijatu za obrazovanje i dečiju zaštitu, koji se nalazi na adresi Kraljice Marije I/XVIII.

Pošto roditelj preda ovu inicijalnu dokumentaciju, roditelji, a i predškolska ustanova, biće u obavezi da na kraju svakog narednog meseca podnose propratnu dokumentaciju, na osnovu koje će se računati refundirani tj. subvencionisani iznos za isplatu roditeljima.

Pogledajte celu dokumentaciju:

UKOLIKO IMATE NEKA PITANJA SLOBODNO NAS POZOVITE


Jurija Gagarina 153a

TC Piramida 1 sprat, lokal 39.

+381 60 0700090

+381 11 2272509

+381 11 2274600